If what you are doing is not moving you towards your goals, then it's moving you away from your goals.
Brian Tracy
 
 
 

Naujienų registracija

 
 

Dažnai verslininkai kažkuriame verslo plėtros etape, dėl įvairų priežasčių susiduria su verslo finansavimo poreikiu, kurio patenkinti nacionaliniai finansinių išteklių tiekėjai (bankai, fondai) pritrūksta galimybių.

„ITERUM Capital“ kartu su partneriais užsienio šalyse tarpininkauja pritraukiant papildomą finansavimą bendrovės veiklai ar atskiriems investiciniams projektams. Per savo partnerius galime pasiekti daugiau negu tūkstantį finansinius išteklius siūlančių organizacijų ir fizinių asmenų. Finansavimas gali būti įvairių formų:

 

Tiesioginės investicijos į įmonės kapitalą. Šiuo atveju tai gali būti privataus kapitalo fondai, individualūs investuotojai, strateginiai investuotojai, rizikos kapitalo fondai. Tokio tipo investicijos įgyvendinamos įsigyjant dalį akcinio kapitalo (dažniausiai išleidus papildomą akcijų emisiją) ir įgyjant visas įmonės veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose numatytas akcininkų teises.  „ITERUM Capital“ specializuojasi pritraukiant rizikos kapitalą ir/ar strateginius partnerius naujiems (seed, start-up), didelį augimo potencialą turintiems verslo projektams

 

„Mezzanine“ paskolos. Ši paskola teikiama be užstato, ir finansiškai ji nėra laikoma tikru kreditu, o traktuojama kaip „kvazi (pusiau) kapitalas“. Todėl bankai jos neskaičiuoja kaip įsipareigojimo, o traktuoja kaip kliento partnerio įnašą. „Mezzanine“ paskolomis dažniausiai finansuojama esamos ar susijusios veiklos plėtra, kai įmonė generuoja stabilius pinigų srautus. Paskola gali būti skirta tiek investicijoms, tiek ir apyvartiniam kapitalui finansuoti. Tokios paskolos Vakarų Europoje naudojamos kartu su banko paskolomis, kai bankas reikalauja didesnės nuosavo įnašo dalies.

 

Užsienio bankų finansiniai instrumentai. Tai bankų, kurie neveikia aktyviai Baltijos šalyse, įvairūs finansiniai instrumentai – paskolos, garantijos, akredityvai ir kt.. Šis finansavimo metodas gali būti patrauklus tuo, kad jis gali būti teikiamas mažesnėmis palūkanomis, taip pat didieji pasaulio bankai, kurie turi globalius padalinių tinklus, gali lengviau įsivertinti tarptautinės prekybos rizikas bei pasiūlyti įvairesnius kreditavimo instrumentus. Yra galimybė finansavimą gauti ir iš Persijos įlankos šalių bankų, kurie dirba vadovaudamiesi šariato teise. Taip pat galime pasiūlyti tarpininkavimo paslaugas draudžiant kreditus.

 

Lietuvos bankų ir kitų finansų institucijų teikiamas finansavimas. Tarpininkaujame gaunant paskolas iš Lietuvoje veikiančių bankų ir jų filialų, kitų kredito įstaigų, finansinių investuotojų. Parengiame reikalingus dokumentus, investicinius projektus, finansines prognozes. Parenkame tinkamiausius sprendimus optimizuojant finansavimo struktūrą, pasinaudojant kreditų draudimais, valstybinėmis garantijomis, ES struktūrinių fondų parama. Padedame sukurti efektyvias tarptautinės prekybos finansavimo ir atsiskaitymų schemas.

 

Teikiant šias paslaugas parengsime visą reikalingą dokumentaciją, išlaikysime konfidencialumą, ir visuomet atstovausime Jūsų interesams.